บทคัดย่อสี

Excellent Intellectual Services

Consulting

Research

Training

Auditing

Phoenix Consulting Group Company Limited (PCG)
provides professional consulting, research, training, and auditing  services.
It is the aim of PCG ‘‘to provide excellent intellectual services with professionalism and integrity’’. 
Since 2001, PCG has been serving hundreds of public and private organizations,
in various sectors.


บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำ วิจัย ฝึกอบรม และตรวจประเมิน
ภายใต้นโยบาย‘‘ให้บริการทางวิชาการที่เป็นเลิศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ’’
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 

Our Services

Discover Our Expertise

 
ที่ปรึกษา มาตรฐาน การจัดการ บริษัทที่ปรึกษา มาตรฐาน ISO9001

Consulting

ฟีนิกซ์ฯ  ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยงานที่ปรึกษา
ระดับที่ 1  (ระดับสูงสุด) หมายเลข 869

จากกระทรวงการคลัง
ในสาขาอุตสาหกรรม
สาขาพลังงาน สาขาการเงิน
และสาขามาตรฐานคุณภาพ

บริษัท วิจัย มาตรฐาน ISO 9001

Research

ฟีนิกซ์ฯ มีระบบงาน
ด้านการดำเนินโครงการวิจัย
ตามมาตรฐานสากล
และได้รับการรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานสากล ISO9001
(ด้านระบบบริหารคุณภาพ)

 

หน่วยงานฝึกอบรม ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อบรม ผู้ตรวจสอบพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

Training

ฟีนิกซ์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรหลายพันแห่ง ให้ดำเนินการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และได้การขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Auditing

ฟีนิกซ์ฯ ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Our Certificates

ใบรับรองมาตรฐาน

ISO 9001

1200px-Seal_of_the_Ministry_of_Finance_of_Thailand.svg.png

ใบรับรองการขึ้นทะเบียน

เป็นหน่วยงานที่ปรึกษา

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

หนังสือรับรองหน่วยงาน

ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงาน 

Coe-logo.png

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 
 
 

Our Valued Clients

Selected Clients

logo1.png
1OIE-Logo-[Edit].png
dbd-logo.png
LOGO_สอวช-navy-1.png
dlpw.gif
1.jpg

Contact Us

228/13 Soi Ladprao 10, Ladprao Road,
Jompol, Jatujak, Bangkok Thailand 10900