ภาพบรรยายการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560
หลักสูตรการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1