รุ่นที่ 1 (อบรมวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2560) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี

รุ่นที่ 2 (อบรมวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2560) ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ 3 (อบรมวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2560) ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 4 (อบรมวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560) ณ โรงแรม เดอะซีซันส์ พัทยา จ.ชลบุรี

รุ่นที่ 5 (อบรมวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560) ณ โรงแรม เอบีน่าเฮ้า กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 6 (อบรมวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560) ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 7 (อบรมวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รุ่นที่ 8 (อบรมวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560) ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 9 (อบรมวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560) ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 10 (อบรมวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560) ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 11 (อบรมวันที่ 12-15 กันยายน 2560) ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 12 (อบรมวันที่ 25-28 กันยายน 2560) ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 13 (อบรมวันที่ 2-5 ตุลาคม 2560) ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 14 (อบรมวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560) ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 15 (อบรมวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560) ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 16 (อบรมวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2560) ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Visitors: 172,665