ฟีนิกซ์ฯ ไม่มีแผนฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
เนื่องจากในปัจจุบันได้รับมอบหมายจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล 

Visitors: 166,085