ฟีนิกซ์ฯ ไม่มีแผนด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
เนื่องจากในปัจจุบันได้รับมอบหมายจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
ให้ดำเนินการโครงการงานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาต
ในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

 

Visitors: 162,278