รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะซีซันส์ พัทยา จ.ชลบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เอบีน่าเฮ้า กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 8 วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 9 วันที่ 21- 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 10 วันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 11 วันที่ 12-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 12 วันที่ 25-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 13 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 14 วันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 15 วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 16 วันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


 

Visitors: 172,664