โครงการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ฟีนิกซ์ฯ ไม่มีโครงการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
เนื่องจากในปัจจุบันได้รับมอบหมายจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล 


 


 

 

Visitors: 166,085